Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ ΘΑΜΩΝ


Την κάλπην έχων σύμμαχον αβέβαιον, διάγει
τον βίον αυτού επίπονα εν μέσω αγορητών.
(Χώρια που ενίοτε φρικτόν
φάσμα ο νους προσάγει
ενστόλου καταλύοντος
βιαίως τον θεσμόν),
συχνάκις αφυπνίζεται και σχέδια παράγει
επανακαταμέτρησιν κάθιδρως συνιστών.
Πληρώνει τίμημα βαρύ
οσάκις αφικνείται
στα κεκτημένα έδρανα ο υπερεκλεκτός.
Σιγά να μην του παραβγεί
ο Άγνωστος που κείται
έξωθεν της βουλής Νεκρός...