Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΥΠΕΡ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

ΥΠΕΡ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

Τιμή σε σας,
οπού λιτά κι' απέριττα,
Βαρσίνες και Ρωξάνες
μη νυμφευθέντες,
θέσατε
υπεράνω κάθε χλιδής
τον βίον.
Όντως
στον εκπεσμόν πορεύτηκε η Ελλάς
"πλην Λακεδαιμονίων"...