Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ

                        

Κοχλάζει μέσα μου. Άσπιλη μαγεία κατευοδώνει
τη βαθυπόρφυρη έκσταση που το θερμαίνει αιώνια.
Σε μια σπηλιά υπερβόρεια, κατάλευκη από χιόνια,
το σημαδεύει η προσταγή κι' η γνώση το στοιχειώνει.